تبلیغات
GOD OF WAR - خشونتی علیه زنان در God Of War: Ascension نخواهیم دید
افسانه ی کریتوس

از آنجایی که سری God of War همیشه خشونت بالایی داشته اند، Sony Santa Monica سعی
دارد تا این خون و خونریزی را به ویژه علیه زن ها در بازی کمتر کند.
آقای David Hewitt مدیر طراحی بازی در مصاحبه با IGN در این مورد اذعان داشت: "تیم ما دارای قوانینی است که کارهای مختلف طبق آن طبقه‌بندی می‌شوند؛ در کار انیماتور هایی که حرکات کریتوس را طراحی کرده اند و یا طراحانی که فنون وی را ساخته اند موضوع یاد شده خود را نشان می‌دهد."
وی ادامه می‌دهد: "او(کریتوس) همیشه میل به پیشروی به سمت جلو را دارد؛ او همیشه به جلو حرکت می‌کند. او به دنبال انتقام است و بعد از رسیدن به هدف نهایی خود، به سریع ترین شکلی که می‌تواند همه‌ی دشمنان را به دو قسمت تقسیم می‌کند؛ ولی این کار هیچ نشاط و لذتی برای او ندارد!"
Hewitt می‌گوید: "ما بعضی موارد را حذف کرده ایم. تیم ما پس از ارزیابی های به عمل آمده خشونت علیه زنان را برای حذف کردن مناسب دید. مطمئنا چیز های دیگری از این قبیل نیز وجود دارند که فعلا نمی‌خواهیم در موردش بحث کنیم."
Hewitt در ادامه خاطر نشان کرد که Ascension عادات این فرانچایز در رابطه با صحنه هایی که مردم نسبت به آن ها نوعی واکنش از خود نشان می‌دهند را ادامه خواهد داد.