تبلیغات
GOD OF WAR - نقش Spin-Off ؟؟؟
افسانه ی کریتوس


مطلب جدیدی که خوانده بودم این بود که در God Of Warr :ASCENSION  دیگر ادامه ی بازی God Of War III

نیست و باز هم زنده ماندن یا نماندن کریتوس Fan ها رو بد جوری گیج کرده ! ولی امروز می خواهم یکم این

داستان رو مشخص کنم !

همان طور که دفعات قبل گفته بودم که God Of Warr :ASCENSION  خلاصه ای از GOW 1/2 بوده است پس فعلا

بنا بر ، God Of Warr :ASCENSION  نمی توان در مورد کریتوس تصمیمی گرفت !!

که آیا میمیرد یا زنده می ماند <؟>

و حالا نقش Spin-Off چیست ؟

Spin-Off  یک نوع یاداوری یا بصورت تکرار ، تکراری که در دمو های بازی می باشد و شما آن هارا بازی نکرده اید !!

که نقش کریتوس در God Of Warr :ASCENSION  نقشی Spin-Off می باشد .


یعنی این بازی جدید رو هم با کریتوس امّا در زمان گذشته همراه هستیم !


و هم چنین از آن جایی که کریتوس بعد از شمشیر زدن به خودش جایی که افتاده بود نبود و در آخر بازی هنگام نشان دادن لوگوی بازی قطرات

خون ریخته شد می تواند احتمالی بر GOD OF WAR  جدید تر یعنی برگشتن به آینده بعد از
God Of Warr :ASCENSION باشد .