تبلیغات
GOD OF WAR - GOW IV
افسانه ی کریتوس


طبق اخبار جدید و مطالبی که من در این چند ماهه دیدم نشان داده که حرفایی که در مورد خدای جنگ 4 زده شده بوده

همه منحل شده و شایعه ای بیش نبوده است و حال با تصمیم گیری هایی که انجام شده قرار است که عنوانی جدید

از این بازی که مطالبی قبل در موردش صحبت کردیم وارد بازار شود .

و طبق گفته ها این بازی ادامه ی خدای جنگ 3 نیست و داستانی از گذشته که ما فقط در سری های قبلی تریلری

از آن ها دیدم را بازگو می کند که این بار ما آن ها را بازی خواهیم کرد .

یعنی خلاصه ای از خدای جنگ 1 و 2 ، البته لازم به ذکر است که این خبر هنوز قطعی نیست  و ممکن است مثل

خدای جنگ 4 باز هم شایعه ای بیش نباشد .