تبلیغات
GOD OF WAR - «GOD OF WAR » كمیك‌استریپ می‌شود
افسانه ی کریتوس

 

 

god

 

 

 

 

 

سونی با همكاری Dc/Wildstrom اقدام به تهیه و ساخت مجموعه‌ مینی‌كمیك شش موضوعی  بر مبنای بازیGod of War  كرده است. طبق اخبار منتشر شده «ماروف ولفمن» متن ماجرای كتاب را نوشته و «كوین شارپ» و «اندی پارك» مسئولیت جلوه‌های هنری و تصویری رابر عهده دارد. هدف آنها از انجام چنین كاری نه تنها تهیه‌ بزرگ‌ترین و عظیم‌ترین كتاب كمیك بر مبنای یك بازی محبوب است، بلكه ایجاد فضایی جدید برای طرفداران به منظور تجربه‌ی محیط و فضایی تازه است. ناگفته نماند كه مجموعه سوم بازی همراه با كتاب كمیك آن به طور هم‌زمان در اوایل پائیز وارد بازار می‌شود.