تبلیغات
GOD OF WAR - بازی خدای جنگ - God of War
افسانه ی کریتوس

god-of-war.jpgاولین نکته مهم در ساخت هر بازى بدون شک داستان و مسیر حرکتى آن در طول بازى است و این قسمت از اولین فاکتورهاى انتخاب یک بازى خوب و به یاد ماندنى در ذهن بازیکن مى باشد و در این میان دیده شده است که هرچه داستان به واقعیت و دنیاى ما نزدیکى بیشترى داشته باشد محبوبیت آن افزایش مى یابد و باز هم اگر چاشنى کمى تخیل و آینده نگرى در آن گنجانده شود این معجون داستانى جذابیت دوچندانى به دست خواهد آورد. اما داستان یک بازى جایى به اوج خود میرسد که چاشنى تخیلات جای خود را به افسانه ها و قهرمانان ملل جهان می دهند و بازیکن آن دیدارى که قرن ها یک ملت براى به حقیقت پیوستن افسانه هاى خود داشته اند را پیش روى آنان قرار می دهد. به انجام رساندن این امر با تمام زیبایى هایش بسیار سخت و دشوار است زیرا تیم نویسنده باید تحقیقات فراوانى را بر روى عقاید و افسانه هاى آن قوم انجام دهد و کمترین دخل و تصرفى در اصل موضوع صورت نپذیرد. حال تیم داستان نویسى سونى به سوى یونان رفت و با تحقیقات چند ساله بر روى عقاید و داستان هاى مردم این سرزمین توانست بازى بزرگ و تاریخى God of War را به تمام بازیکن ها و حتى دوستداران تاریخ جهان عرضه کند. در اینجا براى شما خط داستانى بازى از قبل تا انتها بیان می شود که این نوشته ها یک سند تاریخى نیز به شمار می رود و ریشه در عقاید مردمان یونان باستان دارد.
http://shop.sooran.com/slide-Show/game/10/god%20of%20war/fullsize/1.jpg

کوتاهی از داستان و کریتوس:
شماره ی دوم God Of War هنگامی تمام میشد که کریتوس بر پشت گایا سوار است و به سوی الیمپوس می رود تا با پدرش زئوس رو به رو شود. وی تایتان ها را آزاد کرده و آنها را همراه خود به جنگ با خدایان می برد. راهی که در پیش گرفته پر از مخاطرات فراوان و دردسر های ریز و درشت است، اما هر چه باشد او کریتوس است! وی در راه خود با خدایانی از جمله Poseidon (خدای دریا)، Helios (خدای خورشید)، Hermes (پیامبر خدایان)، Apollo (خدای زیبایی، شعر و موسیقی)، Hades (خدای مردگان) و صد البته Zeus (خدای خدایان) و ۴ خدای دیگر رو به رو می شود.کریتوس، به تعبیری قهرمان و به تعبیر دیگر ضد قهرمانی است خود خواه و جنگ طلب که برای پیروزی خود دست به هر کاری می زند.
http://shop.sooran.com/slide-Show/game/10/god%20of%20war/fullsize/2.jpgوی طی یک جنگ و در عین نا امیدی از آرس (خدای جنگ) کمک می خواهد و به او پیشنهاد می دهد که در ازای کشتن دشمنش توسط آرس، زندگی اش از آن اوست. غافل از اینکه این کار وی مسیر حیاتش را به کلی تغییر خواهد داد و دردسر های فراوانی برایش ایجاد خواهد کرد. وی طی داستان سری، خانواده ی خود را اشتباها می کشد، خدای جنگ را شکست می دهد و خود خدای جنگ می شود، پی می برد که زئوس پدر وی است و داستان تولد پدرش را می شنود، به دنیای مردگان می رود، به مرکز زمین و نزد اطلس می رود، در زمان سفر می کند، شمشیر الیمپوس را به دست می آورد، با زئوس می جنگد، خواهران تقدیر را ملاقات می کند و خلاصه هزاران ماجرای کوچک و بزرگ در راه انتقام وی از خدایان برایش پیش می آید. وی به هیچ چیز پای بند نیست و در راه هدفش که انتقام است حتی الیمپوس را زیر سوال برده و قدم در راه نا بودی اش می گذارد.
http://shop.sooran.com/slide-Show/game/10/god%20of%20war/fullsize/4.jpg
شخصیت خودخواه و زیاده طلب وی را از دیالوگ هایی که در بازی ادا می کند نیز می توان شناخت و شکی نیست که یکی از پر درد سر ترین مخلوقات عالم است! او که اکنون پی به خدا زاده بودن خود برده، با نیرویی بیش از گذشته قدم در راه انتقام از زئوس و در حالت کلی خدایان بر می دارد و قصد دارد تمام معادلات را به هم بریزد. باید منتظر باشیم و ببینیم در شماره ی سوم بازی چه اتفاقاتی برای وی پیش می آید و وی بالاخره می تواند انتقامش را بگیرد یا خیر.
http://shop.sooran.com/slide-Show/game/10/god%20of%20war/fullsize/5.jpg