تبلیغات
GOD OF WAR - انتقال قدرت اورانوس به کرنوس !!! و اشتباه کرنوس !
افسانه ی کریتوسکرونوس ( Cronus) در اسطوره‌های یونان پادشاه تیتان‌ها است.

کورونوس آلت اخته شده اورانوس را به دریا انداخت و برخی می گویند که از آن آفرودیته یا خدای عشق زاده شد. هنگامی که کورونوس بعد از پدرش اورانوس به سلطنت خدایان رسید حاضر به آزاد کردن  غیر تایتان ها ( یعنی غول ها ) از تاتاروس نشد. اورانوس و گایا یعنی مادر و پدر کورونوس پیش بینی کردند که خود کورونوس هم توسط فرزندش سرنگون می‌شود. برای همین زمانی که کورونوس با رئا خواهرش که او هم از تایتان ها بود ازدواج و کرد برای اینکه پیش بینی والدینش به حقیقت نپیوندد هر کدام از بچه‌های خود را هنگام تولد می‌بلعید.

کرنوس یک تایتان بود بنابر این می توان عصر فرمانروایی او را عصر تایتان ها نامید. از تایتان های دیگر می توان به رئا اشاره کرد. او که همانند کرونوس و دیگر تایتان ها فرزند گایا و اورانوس بود با برادر قدرتمند خود ازدواج کرد و شش فرزند به دنیا آورد که معروف ترین انها زئوس بود.

از دیگر تایتان ها می توان به اوکئانوس یا اقیانوس و تتوس اشاره کرد که با هم خواهر و برادر و زن و شوهر بودند ، هر دو فرزند اورانوس (آسمان) و گایا (زمین) و از تایتان‌ها بودند. آن دو صاحب سه هزار فرزند (اوکئانیدها) شدند. این فرزندان پریان رودها ، دریاها و دریاچه‌ها و در مجموع اب ها بودند . آنها نیمی انسان و نیمی ماهی بودند و ما این نوع موجودات افسانه ای را با نام پری دریایی می شناسیم. این نوع موجود از محبوب ترین موجودات افسانه ای جهان است و همیشه به نیکی از آن یاد می شود.

تمیس Themis) نیز از تایتان ها و مانند همه ی آنها یکی از دختران اورانوس و گایا است. او تجسم یزدانی دستورات درست و فتوا دادن بر اساس رسم و سنت و قانون است. تمیس به معنی قانون طبیعت «Law of Nature» است. او دارای توان غیبگویی بود و گفته شده که او غیبگوی دلفی را بنا نهاده است.

تایتان ها در اکثر روایات دوازده تن بودند ولی در روایات اندکی تایتان سیزدهمی هم معرفی شده که دیونهDione)، نام داشته.  روایت دیگری هم هست که می گوید او از الهگان زمینی و معشوقه زئوس بود. به روایتی مادر آفرودیته است. روایت دیگری می گوید آفرئدینه از آلت قطع شده ی اورانوس به وجود امده است.

به عبارتی در قبال آفرودینه بین علما اختلاف است ، به هر حال ما به این موضوع در زمان خودش رسیدگی خواهیم کرد. فعلا باید منتظر اشتباه کرنوس باشیم ، اشتباهی که پدرش را از عرش به فرش کشید و کرنوس دوباره آن اشتباه را تکرار کرد.

کورونوس آلت اخته شده اورانوس را به دریا انداخت. هنگامی که کورونوس بعد از پدرش به سلطنت خدایان رسید حاضر به آزاد کردن غیر تایتان ها (غول های یک چشم و غول های صد دست که در مجموع 6 نفر بودند)  از تاتاروس نشد.

اورانوس و گایا یعنی مادر و پدر کورونوس پیش بینی کردند که خوداو هم توسط فرزندش سرنگون می‌شود. به همین دلیل زمانی که کورونوس با رئا خواهرش ازدواج کرد و حاصل این ازدواج به ترتیب هستیا ، دمتر ، پوزیدون ، هرا ، هادس و زئوس بودند. کورونوس برای اینکه پیش بینی والدینش به حقیقت نپیوندد هر کدام از بچه‌های خود را هنگام تولد می‌بلعید.