تبلیغات
GOD OF WAR - راهیابی کامل God of War: Chains of Olympus
افسانه ی کریتوس
این هم از پستی که درخواست شده بود دوباره در صفحه ی اصلی گذاشته شود !!
● شروع بازی:
پس از دیدن دمو، مبارزه‌ای با مهاجمان خواهید داشت و در پایان به سمت دستگاه پرتاب نیزه بروید و کشتی را منهدم کنید. از دالان باز شده پائین رفته و مبارزهٔ کوتاهی با غول انجام دهید. اول غول را منگ کنید و هنگامی که بالای سر او علامت دایره نمایان شد کلیدهای مناسب را زده سپس با چماقی که بغلتان است او را از پای درآورید. راه را به جلو ادامه داده مواظب دایره‌های نارنجی‌رنگ روی زمین باشید چون نشان‌دهنده این است که یک آتش به سمت شما می‌آید. به طرف دستگاه رفته و کنترل آن را با دکمهٔ دایره به‌دست آورید و آن را به‌سوی در حمل کنید. در این‌جا می‌توانید بازی را ذخیره کنید. یک جعبهٔ خشم و سمت راست یک Gorgon Eye وجود دارد. به پشت دستگاه رفته و با فشار متناوب دایره، در را بشکنید (این عمل را باید دوبار تکرار کنید). وارد در شده و همهٔ مهاجمان را از بین ببرید. از سطح آب عبور کرده و همهٔ مزاحمان را از بین برده به سمت ارابه رفته و به وسیلهٔ دایره آن را جابه‌جا کنید. در روبه‌رو را باز کرده و سریع از آن عبور کنید. اگر سریع به در نمی‌رسید، هنگامی که نزدیک شدید هم‌زمان با فشردن دکمه‌های L و R از آن عبور کنید. مزاحمان را از بین برده و به سمت راست بروید، آن را بشکنید تا به صندوق خشم دست پیدا کنید. حالا برگشته و به سمت چپ رفته چوب‌ها را نیز بشکنید و وارد آن شوید. در را با دایره باز کرده وارد آن شده و به چپ بروید.

مهاجمان را از بین برده و از یک صندوق خشم استفاده کنید. اینک برگشته و این‌بار به سمت راست بروید. با دقت از روی چوب باریک عبور کنید و وارد در شوید. در این‌جا مبارزه‌ای با غول خواهید داشت، مبارزهٔ سختی نیست. هربار که به او نزدیک شدید با کلید ضربدر بپرید و در هوا مثلث یا مربع را فشار دهید. پس از پیروزی نیروئی جدید کسب خواهید کرد. با فشردن کلیدهای R به همراه مثلث می‌توانید از آن استفاده کنید. به سمت چپ رفته و بازی را ذخیره کنید. از در خارج شده و پس از درگیری با مهاجمان برای خلاص شدن از شر آنها به جلوی نردبان‌ها رفته و دایره را بزنید تا کریتوس نردبان‌ها را پائین بیندازد سپس دستگاه را روبه‌روی غول تنظیم کرده و به او شلیک کنید. با زدن دایره و حرکت آنالوگ می‌توانید به او شلیک کنید. به‌سوی در رفته و با زدن متناوب دایره آن را باز کنید. به روبه‌رو رفته و از نردبان بالا بروید. صندوق خشم و صندوق دیگر را بردارید. حالا به وسط سالن رفته و با دسته به سمت پائین بروید و وارد سالن و در نهایت صحنهٔ نبرد با یک بچه غول بی‌خطر خواهید داشت. سپس وارد در شده و تیراندازها را از بین برده بازی را ذخیره کنید. به سمت چپ رفته و دومین Gorgon Eye را به‌دست آورید. روبه‌روی همین صندوق، یک صندوق خشم قرار دارد. حالا به طرف نردبان رفته و سپس از دیوار آویزان شده بالا بروید. راه را ادامه داده و دومین Phoenix Feather را به‌دست آورید. به چوب‌های روبه‌رو ضربه بزنید و به سمت اهرم رفته و آن را بکشید تا پائین بروید. راه را به روبه‌رو ادامه داده و از پله‌ها بالا بروید. وارد شده پس از دیدن دموی کوتاه، جسد را برداشته و روی دکمهٔ آن طرف گذاشته تا در باز شود. دوباره به سمت میدان برگشته و راه را ادامه داده به سمت چپ بروید تا به صندوق خشم برسید.
به جائی‌که دو تیرانداز از روی آن تیراندازی می‌کنند خوب توجه کنید و آنها را از پای درآورید. مستقیم به روبه‌روی آنها بروید و جعبه‌ای را که به‌دست آوردید را روی دکمه‌ای که جسد را روی آن قرار دادید بگذارید و جسد را برداشته روی دکمه‌ای که در سالن با میدان بعدی است قرار دهید. داخل رفته و بازی را ذخیره کنید. به روبه‌رو رفته یک Phonenix Feather دیگر را به‌دست آورده و در را گشوده وارد صحنهٔ نبرد با یک غول بی‌شاخ و دم شوید. پس از دیدن یک موی زیبا دوباره یک Phonenix Feather دیگر را به‌دست آورده و از صحنه‌ها پائین بروید. به سمت چپ رفته و بار دیگر به صخره‌ها آویزان شده به پائین رفته و بازی را ذخیره کنید. به طرف راه‌پله‌ها رفته و از آن بالا بروید. در چوبی را توسط شمشیر از بین برده و دشمن را به وسیلهٔ Acquired The Efreet از بین ببرید. اگر به جان و خشم احتیاج داشتید به روبه‌رو بروید و در چوبی را از بین ببرید و از جعبه‌ها استفاده کنید. راه را برگشته و به سمت چپ بروید. راه را ادامه داده و مزاحمان را از بین ببرید. پس از دیدن دمو، جلوی جعبه رفته و با دکمهٔ دایره کنترل آن را در اختیار بگیرید. جعبه را به سمت راست برده و از در وارد شوید (توجه داشته باشید که اگر اختیار جعبه را ندارید حرکت نکنید چون باعث کم شدن خون شما می‌شود).
مزاحمان را از بین برده و به جائی‌که مجسمهٔ دارای فانوس است رفته و آن را برداشته به سمت تیراندازها بدوید. پس از نابود کردن آنها، جعبه را روشن کرده و به مسیر خود ادامه دهید. جائی‌که اولین تیرانداز، تیراندازی می‌کند دارای و جعبهٔ خشم است از آنها استفاده کنید تا جائی‌که به دومین مهاجم می‌رسید. آن را از بین برده و در صندوق سمت راست آن یک Phonenix Feather قرار دارد. حالا پنجمین پر سحرآمیز را به‌دست آورد‌‌ه‌اید. جلو رفته وارد صحنهٔ نبرد با یک غول دیگر شوید. استفاده از خشم یادتان نرود. راه را به سمت راست ادامه داده و مهاجمان را از بین برده و جائی‌که صندوق خشم است روبه‌روی آن از دیوار بالا رفته و بازی را ذخیره کنید و جلو بروید. پس از مبارزه مستقیم ادامه داده و از صخره‌ها بالا بروید تا دموئی ببینید. به سمت چپ رفته پس از عبور از آب، صندوق حاوی Gorgon Eye را استفاده کنید. به‌سوی استخر بروید و از خشم استفاده کنید. حالا بازی را ذخیره کرده راه را به سمت چپ رفته و بعد از نابود کردن اهریمن‌ها به‌سوی اهرم رفته و آن را بکشید. به سمت راست رفته و از Phonenix Feather استفاده کنید. دوباره با اهرم پائین رفته و به سمت استخری که صندوق خشم را خوردید بروید و از پل‌ها بالا بروید. پس از مبارزه به‌سوی مهاجم رفته و بعد از غلبه او بر اهرم را بکشید و به‌سوی در رفته با زدن دایره از آن عبور کنید. راه را پیموده و در بین راه از صندوق خشم استفاده کنید.
به حیاط بروید و پس از کشتن عقاب‌ها به‌سوی مجسمهٔ دیگر رفته و باز هم این کار را تکرار کنید. به طرف در سمت راست رفته و پس از مبارزه با مزاحمان، اهرم را کشیده و به در سمت چپ رفته بازی را ذخیره کنید. به‌سوی پله‌های سمت راست رفته و پس از شکستن قفل‌ها به پائین بروید. پس از مبارزه و بعد از استفاده از صندوق‌ها به بالای پله‌ها رفته و به جائی مشابه جای قبلی می‌رسید. از در خارج شده و به سمت چپ رفته پس از نابود کردن ستون از روی آن عبور کرده و به سمت میدان بروید. پس از دیدن دمو جائی را پیدا کنید که با نزدیک شدن به آن علامت دایره را زده و پس از افتادن ستون از روی آن گذشته اگر به صندوق خشم و Gorgon Eye احتیاج دارید به سمت راست بروید و جلوتر از پله‌ها بالا رفته به‌سوی صندوق بروید. سمت چپ به پنجمین Gorgon Eye می‌رسید. حالا به پائین رفته و صندلی را با شمشیرهای خود مورد ضربه قرار دهید و سیمبول درون آن را به‌دست آورید. اینک به‌سوی در رفته و با دایره از آن عبور کرده و بازی را ذخیره کنید. از پله‌ها بالا رفته و پس از دیدن دمو، گاردها را از بین برده از پله‌ها پائین بروید و وارد در شوید. حالا مجسمه‌ها را روی نقاط نورانی داخل زمین قرار دهید. دسته را گرفته و به بیرون بیاورید. سریع از روی سنگ‌ها عبور کنید چون سنگ‌ها برمی‌گردند. بالا رفته و از در عبور کنید. جعبه‌های خشم را خورده و دوباره به سمت چپ آن عبور کرده و دو مجسمه را به عقب بکشید. به بالای جائی‌که دو تور در آن افتاده است رفته و با دکمه L گارد گرفته و با فشار تناوبی دایره آن را به روی آینهٔ روبه‌روی خود بیندازید. حالا به چپ رفته و جعبهٔ حاوی Phonenix Feather را بخورید و از همان راهی که به این اتاق آمدید بیرون بروید. از سنگ‌ها بالا رفته و جلوی مجسمهٔ اسب دایره را بزنید. از راه‌پله پائین بروید و پس از دیدن دموی کوتاه از آینه عبور کنید. بازی را ذخیره کرده و پس از شنا به بالای صخره‌ها رفته به آب پریده و با R به زیر آب بروید. وارد نرده‌های شکسته شده و مسیر را طی کنید. سر راه نرده‌ها را شکسته تا به اهرم برسید.
آن را بکشید و به بالای آب بروید و از صخره‌ها عبور کنید. این‌بار به سمت چپ رفته پس از نابود کردن مزاحمان به سمت اهرم رفته و آن را بکشید سپس از پل عبور کنید. در را باز کرده پس از دیدن دمو به همراه مسیر آب رفته و بعد از شنا به خشکی بروید. مزاحمان را از بین برده و بازی را ذخیره کنید. جلو رفته و در وسط میدان دایره را زده و سپر را به‌دست آورید. توجه داشته باشید که هر وقت سپرها به سمت شما آتش پرت کردند سریع L را زده و آن را به‌ سمت خودشان پرتاب کنید. پس از باز شدن راه وارد یکی از سوراخ‌ها شوید. دو طرف راهرو دو صندوق خشم و طرف دیگر Phonenix Feather وجود دارد. از وسط عبور کنید و بعد از نابود کردن مهاجمان به پائین پریده و از صندوق حاوی Gorgon Eye استفاده کنید و به سمت علامت ذخیره رفته بازی را ذخیره کنید. از درون آینه عبور کرده دایره را زده و از پل عبور کنید. به سمت چپ رفته و از در عبور کنید. از پله‌ها پائین رفته و وسط میدان دایره را بزنید و پس از ایستادن از آن خارج شوید. از پله‌ها بالا رفته و وسط میدان دایره را بزنید و پس از ایستادن از آن خارج شوید. از پله‌ها بالا رفته و دوباره به پله‌های وسط بالا بروید و بازی را ذخیره کنید. روبه‌روی صندوق جان یک صندوق Phonenix Feather را باز کرده و خشم خود افزایش دهید.
از در عبور کرده پس از غلبه بر مهاجمان وسط دایره رفته تا دسته بیرون بیاید سپس دایره را زده و نور را روی خانه‌های اول در چپ و راست بزنید تا در آنها باز شود. مجسمه‌ها را روی دکمه‌های عقب بگذارید و نور به انها بتابانید و سپس هنگامی که در سوم سمت چپ باز شد مجسمهٔ بالا سمت راست را جلو برده و نور به مجسمه‌ای که سمت چپ است بتابانید و در چهارم را باز کنید. مجسمه‌ها را به این‌گونه قرار دهید: در سمت راست و اولین دکمه، مجسمه‌ای که سپرش رو به جلو است جلوی آن مجسمه‌ای که سپر آن رو به سمت چپ است. حالا سمت چپ اولین دکمه مجسمه‌ای که سپرش رو به جلو است در جلوی آن مجسمه‌ای که سپر آن رو به راست است. اینک به جایگاه روبه‌رو رفته جائی که مجسمه‌های جلو به یکدیگر نور می‌تابانند و بعد به وسط آن رفته و دایره را متناوب فشار دهید و هنگامی که اسب بیرون آمد جلوی آن دایره را بزنید سپس به محل کنترل نورها رفته و دایره را بزنید و به پائین بروید. از پل عبور کرده از صندوق خشم استفاده کنید. به‌سوی دیگر رفته و از در عبور کنید و پس از عبور از راهرو به‌جای قبلی رفته و بالا بروید. البته قبل از بالا رفتن، مجسمه را در جای خود قرار دهید بعد به سمت راست رفته و صندوق Gorgon Eye را استفاده کنید. به مجسمهٔ سمت راست ضربه بزنید تا بشکند سپس روی آن رفته و با L گارد بگیرید و با فشار دادن متناوب دایره کار خود را کامل کنید. بالا رفته و جلوی اسب دایره را بزنید سپس از در عبور کرده پس از دمو مهاجمان را از بین برده به راهتان ادامه دهید و هنگامی که به مقصد رسیدید بازی را ذخیره کنید. اهرم را بچرخانید تا به اسب‌های پشت خود نور بتابانند. حالا به وسط بروید و دایره را بزنید و دمو را مشاهده کنید. بازی را ذخیره کرده و به سمت چپ رفته و از سنگ آویزان شده راهتان را ادامه دهید. کلید R را بزنید و از سکوی روبه‌روی خود بپرید و دوباره به سنگ روبه‌رو بپرید و در حین راه با مثلث مزاحمان را از بین ببرید. پس از مبارزه با مارها از در عبور کرده و به روی پله‌ها بپرید. مواظب باشید زیرا زیر پایتان سست است و سریع از آن عبور کنید. با مهاجمان مبارزه کرده و به سمت چپ رفته و بپرید. به سمت دیوارهائی که ترک دارد رفته و آنها را بشکنید و Gorgon Eye و صندوق خشم را مصرف کنید. به سمت دیگر رفته و دیوار را از بین برده و صندوق را به سمت‌هائی که صندوق‌ جان وجود دارد ببرید و از روی آن بالا بپرید. از دیوار آویزان شده و از آن عبور کنید سپس پائین پریده و مزاحمان را از بین برده بازی را ذخیره کنید. بیرون رفته و ستون را بیندازید و بالا بروید.
از صخره‌ها عبور کرده و راهتان را ادامه دهید. هنگامی که به انتهای راه رسیدید مزاحمان را از پای درآورده و به‌سوی در باز شده به عقب بروید. راه را ادامه داده وارد میدان کوچکی که مجسمه وسط آن قرار دارد شده و از صندوق Gorgon Eye استفاده کنید. راه را ادامه داده و مزاحمان را از بین برده مواظب تیغ وسط باشید. بازی را ذخیره کرده و به ناقوس دایره زده و پس از دیدن دمو، با غول مبارزه کنید. پس از دمو، بازی را ذخیره کرده به راهتان ادامه دهید و به سمت چپ بروید. با مزاحمان مبارزه کنید و پس از آن به در سمت چپ بروید. در ادامه در را باز کرده و پس از مبارزه بازی را ذخیره کنید. از صخره‌ها بالا رفته و با مهاجمان مبارزه کنید. دو مجسمه را به بیرون کشیده و اهرم را چرخانده و وارد آن شوید. راهرو را بپیمائید و وارد در شده و مبارزه کنید. وارد در شده و بازی را ذخیره کنید. به دیوار سمت چپ ضربه بزنید و اگر به صندوق خشم احتیاج دارید به سمت راست بروید. حالا برگشته و مستقیم رفته مواظب باشید که زمین نیفتید (آنالوگ را به سمت راست گرفته و بروید) سپس به‌سوی دیوار بروید و با ضربه زدن آن را بشکنید و اهرم را کشیده و جعبهٔ Phonenix Feather را استفاده کنید. به‌سوی دری که باز شده بروید و از صندوق‌ها استفاده کرده و از پله‌ها بالا بروید. پس از مبارزه اهرم را کشیده و از در عبور کنید. سمت راست، صندوق Gorgon Eye را استفاده کنید. به‌سوی صندلی رفته و دایره را زده تا کراتوس آن را به پائین پرت کند سپس به‌سوی اهرم فته و آن را بکشید تا در باز شود. از پله‌ها پائین رفته و جسد را روی دکمه گذاشته و جلوی آینه‌ای که بیرون آمده دایره را زده تا پل ظاهر شود سپس از پل عبور کنید. از صندوق‌ها استفاده کرده و بازی را ذخیره کنید. به وسط میدان رفته و با مهاجمان مبارزه کنید. در وسط میدان دایره را زده و بعد آنالوگ را چرخانده و مجسمه را به زمین بیندازید و مچ‌بند زئوس را از روی زمین برداشته اینک می‌توانید با فشردن کلید پائین از آن استفاده کنید. به عقب برگشته و به سمت دری که نور آبی روی آن است بروید. هنگامی که به آن رسیدید از مچ‌بند استفاده کنید و با کلید مربع در را بشکنید و وارد شوید. سریع بروید تا به مجسمهٔ بعدی برسید. آن را با مچ‌بند از بین برده مجسمهٔ بعدی هم همین‌طور.
هنگامی که درها بسته شدند مجسمه‌ای که نور آبی دارد را از بین برده و وارد آن شده مهاجمان را از بین ببرید و از صخره‌ها بالا بروید. وارد در شده و مهاجمان را از بین برده دسته را بچرخانید. حالا به پائین رفته و بعد از روی زنجیرها عبور کنید. از صخره‌ها بالا رفته و بازی را ذخیره کنید. وارد شده و قبل از مبارزه، سنگ آبی را با مچ‌بند از بین برده پس از مبارزه اهرم‌ها را بچرخانید. از روی زنجیر عبور کرده و از روی جایگاه‌ها عبور کنید و وارد شوید. به سمت راست رفته و از در عبور کنید. دمو را دیده و از صخره‌ها بالا بروید و با مهاجمان مبارزه کنید. به روبه‌روی تیراندازها رفته و هنگام شلیک آنها گارد گرفته و تیر را به سمت خودشان پرتاب کنید. به‌سوی اهرم‌ها رفته و آنها را بکشید. حالا از روی زنجیرها عبور کرده و بازی را ذخیره کنید. وارد در شده و مبارزه کنید. اهرم‌ها را کشیده و از صخره‌ها بالا بروید. از آنها عبور کرده و به راهتان ادامه دهید. از Phonenix Feather درون صندوق استفاده کرده به راهتان ادامه دهید. اهرم را کشیده و پائین بروید. مستقیم رفته تا دموی کوتاهی ببینید. از صخره‌های کنار خود راهتان را ادامه داده و مزاحمان را از بین ببرید. در انتها، بازی را ذخیره کرده و به‌روی سکو پریده و عقاب‌ها را از بین برده اهرم را بکشید تا به‌سوی بعد برسید. پس از عبور از سکوی بعدی به سمت جایگاه نورانی رفته پس از فشار متناوب دایره زنجیر را باز کرده بعد از عبور و دیدن دمو از صخره بالا بروید.
راه را ادامه داده در صندوق سمت راست یک Gorgon Eye وجود دارد. وارد شده و راه را ادامه دهید. پس از مبارزه، خانه‌هائی که تیغ از آنها بیرون می‌آید را نابود کرده و از در خارج شده بازی را ذخیره کنید. در را نابود کرده و با Helues مبارزه کنید. فقط مراقب باشید که هروقت به بالا رفت با مچ‌بند خود ستون‌های زیر او را نابود کنید. این کار را ۳ بار تکرار کرده و پس از دیدن دمو از کشتی خارج شوید. بازی را ذخیره کرده و سمت راست پشت ستون صندوق Gorgon Eye را بردارید. از راه‌پله‌ها بالا رفته پس از مبارزه از پله بالا بروید و درها را باز کنید. پس از دیدن دختر خود، ستون‌ها را با مچ‌بند نابود کرده با مهاجمان مبارزه کنید. به‌سوی در رفته و آن را باز کنید. بالا رفته و بازی را ذخیره کنید. در را باز کرده و از پله‌ها بالا بروید و با مزاحمان مبارزه کنید. توجه داشته باشید که برای از بین بردن غول‌ها ابتدا سپر فلزی آنها را با مثلث و R از بین ببرید سپس از در سمت راست عبور کنید. بالا رفته و مجسمه‌هائی که به دیوار چسبیده‌اند را با مچ‌بند از بین ببرید. از درها عبور کرده و مزاحمان را از بین ببرید. از در گذشته و پس از پیمودن راهرو در را باز کرده دسته را بچرخانید تا بالا بروید. هنگامی که بالا رسیدید مهاجمان را از بین برده سمت راست صندوق Gorgon Eye را برداشته و به در سمت چپ بروید. بازی را ذخیره کرده و از در عبور کنید. پس از دیدن دمو به‌سوی درخت رفته و دایره را بزنید و کارهای لازم را انجام دهید. وارد آینه شده و دمو را ببینید. هنگامی که در دشت هستید جلوی افراد سفیدپوش رفته و دایره را بزنید تا شمشیرهای خود را به‌دست آورید. پس از مبارزه با همهٔ مهاجمان به سمت علامت ذخیره بازی رفته و با دشمنان مبارزه کرده بازی را ذخیره کنید. از پله‌ها بالا رفته و پس از دمو با غول مبارزه کنید. مبارزه‌ای سخت در پیش دارید، هنگامی که زن به‌سوی شما گوی پرتاب می‌کند گارد گرفته و آن را به‌سوی خودش پرتاب کنید. با از بین بردن غول، به تماشای دموی انتهای بازی می‌رسید.