تبلیغات
GOD OF WAR - تاریخ عرضه ی God of War Ascension
افسانه ی کریتوس


بعد از اینکه ...
سایت امازون اطلاعاتی را درباره ی این بازی فاش کرد مدتی بعد شرکت سونی این نسخه ی بازی را رسمن تایید کرد و تاریخ عرضه ی آنرا مشخّص کرد . این بازی در بهار سال 2013 عرضه میگردد . راستی این بازی از قابلیت 3D پشتیبانی نمی کند و این بازی به صورت تک نفره انجام میشود.